Park Management Grote Polder

PMGP
Park Management Grote Polder (PMGP) is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zoeterwoude en de eigenaren van MP-stroken op Bedrijventerrein Grote Polder te Zoeterwoude. Deze MP-stroken zijn Multi-Purpose stroken die in 2005 via de OntwikkelingsMaatschappij Grote Polder (OMGP) gekocht zijn van de gemeente en ontwikkeld zijn als parkeer- en/of groenstrook. De leden van PMGP zijn de Gemeente Zoeterwoude en de 44 eigenaren van MP-stroken. PMGP is een Coöperatie U.A.


Doelstelling
PMGP streeft naar het op peil brengen en houden van de kwaliteit van het vestigingsmilieu op Grote Polder waar het voor bedrijven aantrekkelijk ondernemen is en waar via samenwerking optimale invulling kan worden gegeven aan een win-win situatie waarin onderhoud en beheer van ruimte en voorzieningen centraal staat. De uitvoering hiervan geschiedt in nauwe samenwerking met BIZ Grote Polder.

Bestuur
Koos Lansink (Macropa)
Ton de Gans (Gemeente Zoeterwoude)
Ed van Vliet (Prince Group)
Paul Settels/Dave Smits (Swift)
Henk Prins (Prince Group)

Statuten
Als gevolg van de invoering van de BedrijvenInvesteringsZone BIZ Grote Polder en het oprichten van de Vereniging BIZ Grote Polder heeft PMGP per 1 januari 2011 nieuwe statuten.


logo keurmerk veilig ondernemen