• Logistieke parel 
    in het Groene Hart
    60,3 ha
    Ca. 2.500 werknemers
    Ruim 150 bedrijven
    Uitstekende bereikbaarheid

  • Groot aanbod
              &
      diversiteit

    Handel & Opslag
    Transport & Logistiek
    Productie & Installatie
    Bouw, Constructie & Grondverzet

Park Management Grote Polder

Een unieke samenwerking tussen de gemeente Zoeterwoude en de 50 eigenaren van MP-stroken op Bedrijventerrein Grote Polder te Zoeterwoude met als doel het op peil brengen en houden van de kwaliteit van het vestigingsmilieu op Grote Polder. Waar het voor bedrijven aantrekkelijk ondernemen is en waar via samenwerking optimale invulling kan worden gegeven aan onderhoud en beheer van ruimte. Bij de uitvoering van de activiteiten werken PMGP en de BIZ Grote Polder nauw samen.